ÖDÜL KATEGORİLERİ

OYUNU DEĞİŞTİRENLER

Türkiye’nin En Yenilikçi Şirketlerini 10 Ayrı Kategoride Ödüller Bekliyor. Ödüller, GeniusIstanbul.com işbirliğiyle MCT Danışmanlık ev sahipliğinde verilecek.
 

Ödül kategorileri, tüm organizasyonlarda ortak olan stratejik pazarlama hedeflerini yansıtır. Sunduğunuz sonuçlar, sadece endüstri sahanızdaki rakipleriniz açısından değil tüm iş alanındaki pazarlama hedefleri açısından değerlendirilecektir.

Katılımcılar, yapılan talepleri destekleyen bağımsız ve sağlıklı veriler sunmalıdır. Jüri üyeleri, niceliksel verilere ve karşılaştırılabilir trend verilerine ağırlık vereceklerdir. İdeal değerlendirme ölçütü olarak dikkate alınması gereken hususlar; satış, kâr, pazar payı ve müşteri tutumlarıdır.

Yarışmaya katılan tüm projelerin, finansal ve/veya pazar etkilerinin sonuçlarının alınmış olması gerekmektedir. 1 Ocak 2016 yılından sonra gerçekleştirilmiş projelerle başvuru yapılabilir, planlama aşamasında olan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 


#01 EN İYİ TEKNOLOJİK İNOVASYON

En İyi Teknoloji Destekli İnovasyon

Stratejiyi tanımlayarak, teknolojinin buna nasıl destek olduğunu, teknoloji stratejisinin temel marka değerleri ile ne derece uyumlu olduğunu anlatarak elde edilen niteliksel ve niceliksel sonuçları gösterin. Buna ilişkin olarak olabildiğince fazla kanıt ortaya koyun.#02 EN İYİ SOSYAL MEDYA STRATEJİSİ

En İyi Sosyal Medya Stratejisi

Yenilikçiliğinizi ve yaratıcılığınızı, sosyal medya stratejinizin temel marka değerlerine ne denli uygun olduğunu anlatın. Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, Linkedin ve Blog gibi çeşitli sosyal medya kullanımlarında elde ettiğiniz niteliksel ve niceliksel sonuçları gösterin. Buna ilişkin olarak kanıtlarınızı reel olarak ortaya koyun.#03 EN İYİ YENİ MARKA

En İyi Yeni Marka

Mevcut bir marka sahibi veya henüz yeni kurulmuş bir işletmeyseniz, yeni bir ürün veya hizmet oluşturma başarınızı anlatın. Müşteri öngörüsü, ortaya konulan yeni ürün veya hizmetin yaratıcılık yönü, oluşturulmuş net marka değerlerini, müşterilere kazandırılan değerleri gösterin.#04 EN İYİ MÜŞTERİ İLİŞKİSİ

En İyi Müşteri İlişkisi

Müşterilerle sağlıklı ilişkiler geliştirmek, müşteriyi elde tutma oranında artış, müşteri başına artan ciro, gelişmiş müşteri memnuniyeti seviyesi veya bunların tümünün ortaya konulması şeklinde kendini gösterebilir. Bu hedefe ulaşmada; yeni ürünler, hizmetler, fiyatlandırma ve iletişim politikası önemli bir rol oynayabilir. Bu konulardaki yenilikçiliğinizi ve yaratıcılığınızı, stratejinizin temel marka değerlerine ne denli uygun olduğunu anlatın. Elde ettiğiniz niteliksel ve niceliksel sonuçları gösterin.#05 EN ETKİLİ DİJİTAL İLETİŞİM

En Etkili Dijital İletişim Ekibi

Dijital yöntemler kullanan  ekipler, müşteri hizmetlerine, pazarlamaya, kaynak geliştirmeye, halkla ilişkilere veya sosyal medya ve benzeri araçlar vasıtasıyla iç iletişime odaklanabilir. Dijital ortamdaki her şey bu ekiplerin tutkusudur. Bunlar sınırları, zaman kuşaklarını ve zamanla ilgili planları aşarak çalışırlar. İletişim araçlarını etkin şekilde kullanarak farkındalık oluşturan ölçme ve değerlendirmeler ortaya koyarlar.

Hedeflerinizi gerçekleştirmek amacıyla yenilikçi, stratejik ve etkin yaklaşımlarını güçlü bir şekilde dijital medyadan, iletişimden ve işbirliğinden yararlanarak ortaya koymayı başaran bir ekip olduğunuzu anlatın. Bu kategoriye kurum içi veya dışı bir ekipler başvurabilir.#06 EN ETKİLİ MARKALI İÇERİK UYGULAMASI

En İyi Markaya Dayalı İçerik Stratejisi/En Etkili Markalı İçerik Uygulaması

Markanızın tanınırlığını ve satışları artırmak için her ortamda kullandığınız içeriği anlatın. İçerik pazarlama olarak da bilinen markalı içerik; markalı dergileri, dijital dergileri, web sitelerinde yer alan editoryal karakter niteliklerini, reklamcı tarafından finanse edilen programcılığı, televizyonlarda ve diğer medya ortamlarında gerçekleştirilen yaratıcı ürün yerleştirmelerini, viral ve sosyal editoryal içerikleri kapsayabilir.#07 EN İYİ DATA/İÇERİK KULLANIMI

En İyi Data / İçerik Kullanımı

Stratejinizde, kampanyalarınızda, bir marka, ürün veya hizmet konusunda son kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ölçümleri, bölümlemeleri veya hedeflemeyi nasıl kullandığınızı gösterin. Elde ettiğiniz niteliksel ve niceliksel sonuçları gösterin. Buna ilişkin olarak olabildiğince fazla kanıt ortaya koyun.


 

 


#08 EN BAŞARILI GAMECHANGER

En Başarılı Gamechanger

Finale kalan tüm projeler bu kategoride yarışacaktır. İş dünyasında mükemmel yenilikçilik başarısını elde eden tüm katılımcılar bu büyük ödülün sahibi olabilir.#09 EN İYİ MARKA DENEYİMİ

En İyi Marka Deneyimi / Etkinliği Stratejisi

Yenilikçiliğinizi ve yaratıcılığınızı, sosyal medya stratejinizin temel marka değerlerine ne denli uygun olduğunu anlatın. Etkinliklere katılan insan sayısı, müşteri yaklaşımlarındaki olumlu gelişmeler ve ticari başarılar gibi etkileyici sonuçları gözler önüne serin.#10 EN İYİ MARKA TAKIMI

En İyi Marka Takımı

Ekibin uyguladığı yaratıcı ve yenilikçi pazarlama faaliyetleri konusunda açıklama yapın. Bu faaliyetlerin sonuçlarını, temel marka değerleri ile ne derece uyumlu olduğunu ve bunların şirket genelinde nasıl bir etki oluşturduğunu, elde edilen niteliksel ve niceliksel sonuçları gösterin.